-OXELÖSUND- N 58° 40.426', E 17° 2.807'

Gäddinfo

FISKEVERKETS REGLER!

- Max tre gäddor får fångas och avlivas per fiskare och dag

- Endast gäddor mellan 40-75 cm får behållas. Övriga måste ovillkorligen utsättas, oavsett kondition.

 

OM GÄDDAN (Utdrag från fiskeverket)

 

Gädda(Esox lucius)

 

Utbredningsområde

Allmän i sjöar över hela landet utom i fjällen och längs Bottniska vikens och Egentliga Östersjöns kuster.

Lekområde

Leken sker från mars till maj, i sjöar på översvämmade strandängar och vid kusten i vegetationsklädda grunda vikar där vattentemperaturen stiger snabbast under våren. Likt många andra sötvattensarter på kusten vandrar gäddan upp i sötvatten för att leka. Kustbestånden består således både av gäddor som är rekryterade i sötvatten och i brackvatten. Rommen är svagt klibbig och fäster vid vegetationen.

Vandringar

Gäddan är som mest aktiv i samband med lek under tidig vår. Övriga tider är den mycket stationär, och förflyttar sig främst i samband med födosök.

Ålder vid könsmognad

Hanen 2—3 år, honan 2—5 år.

Maximal ålder och storlek

Ålder kring 30 år har kunnat konstateras. Honorna kan bli mycket storvuxna, i sällsynta fall över 20 kilo.

Biologi

Gäddan är ett rovdjur redan från det första levnadsåret. Den lever vanligen stationärt strandnära i skydd av vegetation och jagar genom snabba utfall mot bytet.

Gäddan äter alla slags fiskar, även sin egen art. Den kan också fånga grodor och fågelungar. Tillväxten är snabb och mycket varierande.